SIMON SINEK’S

Golden Circle

Een interessant model om de identiteit van de organisatie verder te verkennen is de Golden Circle van Simon Sinek. Hij onderscheidt het WHY, HOW en WHAT en gaat uit van het WHY:

“People don’t buy what you do, they buy why you do it.”

CONTACT ME


DATE OF BIRTH

01 July 1990


PLACE OF BIRTH

Melbourne, Australia


Een VOORBEELD…


Wanneer ik een workshop of bijeenkomst begeleid voor een kleiner publiek start ik altijd met een voorstelrondje. Ik vraag daarbij specifiek of ze willen vertellen wat ze komen brengen bij deze bijeenkomst.
 Bijna iedereen is verrast door die vraag en ze steken van wal door te vertellen wat ze doen. Als ze dat al kunnen, vertellen wat ze doen, soms hoor ik van die hele mooie pitches waar niemand –  behalve als je echt in die business zit – wat van snapt!

Voor toehoorders is het wat je doet echt niet belangrijk.

Denk eens terug aan de tijd dat je gekozen hebt om te gaan doen wat je nu doet. Waarom maakte je die keuze? Wat is het dat je aantrok in dit beroep? Wat hoopte je te kunnen doen voor je klanten? Welke problemen was je van plan op te lossen voor hen?

Dat is je waarom. En dat is wat je moet vertellen! Op je website, op je blog, in social media, op netwerkborrels, in de kroeg: vertel het aan iedereen!


Career


  • Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination.
  • At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved.
  • User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring.
  • Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps.

Experience


Capitalise on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.